Nộp hồ sơ online

Trước khi nộp hồ sơ online, hãy đọc hướng dẫn sau để hiểu rõ những bước bạn cần phải làm.

Hướng dẫn thực hiện quy trình làm hồ sơ trực tuyến

Bây giờ, bạn có thể thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách click vào biểu tượng dưới đây.

Nếu trang web không hiện ra đúng như mong muốn (Lỗi: Trang web này không tồn tại), bạn click vào biểu tượng thay thế dưới đây.