Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kỳ 23, học kỳ I, năm học 2012-2013

I. Quỹ học bổng Đồng Hành:
Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2012-2013 vừa qua, quỹ đã trao được 247 suất học bổng cho các sinh viên ở 10 trường đại học trong cả nước. Bước sang năm học mới này, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng của mình.

II. Học bổng Đồng Hành:
1. Phạm vi: Chương trình học bổng Đồng Hành được thực hiện tại các trường đại học sau:

 • Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
 • Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh
 • Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội
 • Đại học Xây dựng Hà Nội *
 • Đại học Giao thông vận tải Hà Nội **
 • Đại học Vinh
 • Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 • Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
 • Đại học Sư phạm Đà Nẵng
 • Đại học Kinh tế Đà Nẵng

2. Điều kiện đối với sinh viên:
– là sinh viên hệ Đại học năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các trường trong danh sách trên,
– có hoàn cảnh gia đình khó khăn,
– đạo đức tốt và học lực từ khá trở lên.
Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này.

3. Giá trị học bổng:
Trong học kỳ I năm học 2012-2013, giá trị một suất học bổng Đồng Hành là: 2.500.000 đồng.

III. Hồ sơ và thủ tục: Các bạn xem ở link sau:

Guide for preparation of dossiers

Hồ sơ phải được nộp cho ban đại diện của Đồng Hành tại trường đại học (lưu ý: văn phòng Đoàn, hoặc phòng Công tác Sinh viên của trường).

IV: Hạn nộp: Liên hệ với ban đại diện của Đồng Hành tại trường đại học

V: Thông báo kết quả dự kiến: 01/01/2013

VI. Liên hệ:
Các bạn sinh viên có thể gửi thắc mắc của mình tới [email protected], hoặc liên hệ với đại diện của Đồng Hành tại trường mình đang theo học (văn phòng Đoàn trường hoặc Phòng Công tác Sinh viên).

Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành.

* Điều hành bởi Quỹ học bổng Đồng Hành-Xây Dựng
** Điều hành bơỉ Quỹ học bổng Đồng Hành-CDP