Announcement of Dong-Hanh’s program – 1st semester, school year 2013 – 2014

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH KÌ 25

HỌC KÌ I– NĂM HỌC 2013 – 2014

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2012 – 2013 vừa qua, quỹ đã trao 265 suất học bổng cho các sinh viên ở 12 trường đại học trong cả nước cùng với học sinh lớp 12 tại Thừa Thiên Huế và TP Hồ Chí Minh. Trong năm học 2013 – 2014 này, Đồng Hành sẽ tiếp tục tiến bước cùng các bạn thông qua sự giúp đỡ từ những suất học bổng của mình.

I. Phạm vi chương trình học bổng Đồng Hành kì 25

Chương trình học bổng Đồng Hành kì 25 dành cho sinh viên được thực hiện tại các trường đại học sau:

– Đại học Bách khoa Hà Nội

– Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

– Đại học Xây dựng (*)

– Đại học Giao thông vận tải – cơ sở I và II (**)

– Đại học Vinh (***)

– Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Bách khoa, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

– Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

II. Điều kiện đối với sinh viên/học sinh tham gia học bổng Đồng Hành kì 25

– Là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai các trường đại học thuộc danh sách trên.

– Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (điều kiện tiên quyết).

– Có học lực trung bình các học kì đạt loại khá trở lên; có đạo đức tốt.

– Các bạn đã được nhận học bổng ở các kì trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ xét học bổng trong kì này nhưng cần cập nhật kết quả của kì học gần nhất.

III. Giá trị học bổng

Giá trị của học bổng Đồng Hành học kì I năm học 2013 – 2014 là 3.000.000 đồng / suất (ba triệu đồng một suất) cho mỗi sinh viên. Riêng giá trị học bổng cho đại học Vinh sẽ theo thống nhất giữa Đồng Hành và Hội đồng hương Nghệ Tĩnh.

IV. Hồ sơ và thủ tục

Xem chi tiết tại đây.

Hồ sơ phải được nộp cho đại diện của Đồng Hành tại trường Đại học, tùy theo thông báo của Đoàn trường hoặc Hội sinh viên của trường bạn đang học

V. Hạn nộp hồ sơ, phỏng vấn và thông báo kết quả

1. Hạn nộp hồ sơ:

– Sinh viên liên hệ với đại diện Đồng Hành tại trường đại học đang theo học để biết hạn nộp hồ sơ.

– Hạn chót để các trường đại học chuyển hồ sơ cho Đồng Hành Pháp là 25/11/2013

2. Thời gian phỏng vấn

– Sinh viên vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ sẽ được phỏng vấn trong tháng 11/2013 bởi đại diện Đồng Hành tại trường đại học của mình. Khi nhận được liên lạc mời phỏng vấn, các bạn cần có mặt đúng thời gian, địa điểm. Nếu không thể có mặt, các bạn cần báo ngay cho đại diện Đồng Hành tại trường.

3. Thời gian thông báo kết quả:

– Kết quả học bổng Đồng Hành kì 25 cho sinh viên sẽ được đại diện các trường thông báo từ cuối tháng 12/2013 và được cập nhật trên website ngày 31/12/2013.

VI. Liên hệ

Các bạn có thể gửi câu hỏi của mình đến địa chỉ thư điện tử [email protected] hoặc liên hệ với đại diện của Đồng Hành tại trường mình theo học (tại văn phòng Đoàn trường hoặc bộ phận Công tác sinh viên).

Paris, tháng 9 năm 2013

Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành

——————-

Chú thích

(*) Chương trình học bổng cho Đại học Xây dựng được điều hành bởi Hợp tác Đồng Hành – Xây Dựng.

(**) Chương trình học bổng cho Đại học Giao thông vận tải được điều hành bởi hợp tác Đồng Hành – Cầu Đường Pháp.

(***) Chương trình học bổng cho Đại học Vinh được điều hành bởi hợp tác Đồng Hành – Nghệ Tĩnh. Giá trị của học bổng Đồng Hành – Nghệ Tĩnh được thống nhất theo thỏa thuận của hai bên trong mỗi năm.