Thư mời tham dự đại hội Đồng Hành, chủ nhật 10/11/2013

” src=”http://donghanh.net/wp-content/uploads/2012/12/logo_125w3.png” alt=”” width=”125″ height=”129″ /> Paris, ngày 21 tháng 10 năm 2013   THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG HÀNH Kính gửi quý cô bác, anh chị. Đồng Hành là một quỹ học bổng được thành lập với tiêu chí gây quỹ giúp đỡ các em sinh viên nghèo vượt khó ở Việt Nam.

Read More...