Thư mời tham dự buổi xét duyệt hồ sơ học bổng Đồng Hành kỳ 26