Thư mời tham dự đêm hoà nhạc gây quỹ năm 2014 của Đồng Hành