Những hình ảnh tại buổi trao học bổng Đồng Hành Taiwan lần thứ nhất

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.