“Qua các hoạt động hướng về Việt Nam, tôi muốn gửi gắm tình yêu đất nước…”

Sorry, this entry is only available in Vietnamese and French.