Chương trình đỡ đầu – học bổng VKP

Du học Pháp - ước mơ của nhiều sinh viên nhận học bổng Đồng Hành

Đây là chương trình học bổng theo dạng đỡ đầu các năm 3 và 4 Đại học cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam mà Đồng Hành có quan hệ hợp tác.

Cụ thể, điều kiện để nộp học bổng như sau :
từng nhận học bổng Đồng Hành
là sinh viên năm thứ 3 hoặc 4 đại học từ tháng 9 năm 2017 (tức năm học 2017-2018)
là sinh viên các khối thuộc khoa học – kĩ thuật
có hoàn cảnh gia đình khó khăn và cần sự giúp đỡ của nhóm VKP để theo đuổi việc hoc đại học.
Giá trị mỗi suất học bổng là 3,5 triệu VNĐ như học bổng của Đồng Hành.

Về cách thức nộp hồ sơ : Hồ sơ nộp học bổng bao gồm các giấy tờ sau đây :
Đơn xin học bổng viết bằng tay nêu rõ hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng của sinh viên (giống với thư xin học bổng của Đồng Hành)
Phiếu lí lịch sinh viên (VKP-HS02 trong tệp đính kèm)
Giấy chứng nhận hoàn cảnh gia đình
Kết quả học tập các năm học trước
Đơn cam kết danh dự của sinh viên (mẫu VKP-HS04)
Đơn cam kết danh dự của gia đình (mẫu VKP-HS05)
Hạn nộp hồ sơ là 10/06/2017, hồ sơ xin học bổng được gửi về địa chỉ email hong-thai.le@donghanh.net với tiêu đề Học bổng VKP 2017 – tên sinh viên