Scholarship

Đối tượng được nhận học bổng Đồng Hành

Đồng Hành được thành lập với mục đích chia sẻ những khó khăn cùng các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở Việt Nam với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Học bổng Đồng Hành hướng tới các sinh viên năm 1 và năm 2, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nhiều phấn đấu và thành tích tốt trong học tập (học lực từ khá trở lên). Tính đến thời điểm năm 2008, học bổng Đồng Hành được trao tại 10 trường Đại học:

Trị giá học bổng: Học bổng Đồng Hành được trao 2 lần một năm, với trị giá 2.500.000 VND/suất.

Tiêu chuẩn xét chọn:

  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn
  • Tư cách đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên
  • Các sinh viên đã nhận học bổng Đồng Hành có thể nộp lại đơn

Bên cạnh việc trao học bổng cho các sinh viên đại học, từ năm 2003, Đồng Hành trao học bổng cho các học sinh lớp 12 để các bạn có tiền tham gia vào các kỳ thi đại học. Đồng Hành trao học bổng cho các bạn học sinh lớp 12 của các trường trung học thuộc các huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Mình và Huế. Học bổng Đồng Hành lớp 12 được thực hiện với sự phối hợp của Hội khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh và  Huế. Mỗi suất học bổng lớp 12 trị giá 1.500.000 VNĐ.

Quá trình xét chọn và cấp học bổng

Trong quá trình tuyển chọn hồ sơ, Đồng Hành luôn cố gắng hết sức để đảm bảo tính minh bạch của quá trình xét chọn, cũng như sự công bằng cho các sinh viên xin học bổng. Điều đó thể hiện qua các điểm sau:

  • Vào mỗi kỳ, Thông báo học bổng Đồng Hành được dán công khai tại các trường thuộc diện trao học bổng Đồng Hành trong thời gian ít nhất là 1 tháng. Tất cả các sinh viên thỏa mãn các điểu kiện về hoàn cảnh gia đình và học lực của Đồng Hành đều có thể nộp hồ sơ xin học bổng cho đại diện của Đồng Hành tại trường đó.
  • Hồ sơ xin học bổng Đồng Hành bao gồm một Sơ yếu lý lịch (khai theo mẫu của Đồng Hành), một đơn xin học bổng (viết tay, trình bày rõ hoàn cảnh gia đình, quá trình học tập và các dự định trong tương lai của người xin học bổng), các giấy chứng nhận hoàn cảnh gia đình và thành tích học tập (bản sao, không yêu cầu công chứng để giảm khó khăn cho sinh viên xin học bổng). Hồ sơ xin học bổng giúp Ban điều hành đánh giá được hoàn cảnh gia đình, quá trình phấn đấu, cũng như động lực của thí sinh (thông qua cách viết đơn, sự chuẩn bị hồ sơ…).
  • Vòng sơ tuyển tại các trường ở Việt Nam nhằm kiểm tra tính chính xác của các hồ sơ, đồng thời loại bỏ các thí sinh không thực sự khó khăn. Tại một số trường, Ban đại diện của Đồng Hành tiến hành phỏng vấn trực tiếp các thí sinh. Công việc này tuy vất vả nhưng giúp Đồng Hành rất nhiều trong việc đánh giá hồ sơ, nhằm lựa chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất để trao học bổng. Sau mỗi vòng sơ tuyển, mỗi trường gửi khoảng 30-40 hồ sơ tốt nhất sang Pháp để chọn ra khoảng 15 thí sinh được nhận học bổng.
  • Buổi xét chọn hồ sơ học bổng Đồng Hành (xét chọn tập trung) thường được diễn ra trong một ngày với sự tham gia của các thành viên Đồng Hành, các nhà tài trợ và đại diện của các tổ chức đối tác. Việc trực tiếp đọc và xét duyệt các hồ sơ xin học bổng cũng giúp cho các thành viên Đồng Hành và các nhà tài trợ hiểu rõ hơn cảnh cụ thể của các thí sinh và từ đó vững tin và ngày càng ủng hộ các hoạt động Đồng Hành. Các thành viên chấm điểm trực tuyến sẽ gửi kết quả chấm của mình đến Ban Đối nội. Mỗi hồ sơ xin học bổng thường được chấm bởi từ 3 đến 5 giám khảo.
  • Kết quả cuối cùng chỉ được công bố sau khi Ban Đối nội đã kiểm tra lại cẩn thận các bước xử lý, độ chính xác của các hồ sơ và tổng hợp điểm. Kết quả cuối cùng của mỗi thí sinh được tổng kết dựa trên kết của của các giám khảo chấm thí sinh đó. Một chương trình tính toán một cáchkhoa học đã được xây dựng để cân bằng điểm của các giám khảo, nhằm bảo đảm sự công bằng khi so sánh điểm số của các thí sinh được chấm bởi các nhóm giám khảo khác nhau. Các thí sinh nhận học bổng được lấy từ cao xuống thấp theo bảng kết quả tổng kết chung. Các hồ sơ trong ranh giới “được” và “không được” nhận học bổng sẽ được Ban điều hành cân nhắc và kiểm tra cẩn thận. Nếu hồ sơ nào có sự chênh lệch quá lớn giữa điểm của các giám khảo, Ban Đối nội sẽ thảo luận với các giám khảo để hiểu rõ lý do, tránh thiệt thòi (hoặc may mắn) quá lớn cho các thí sinh.