Góc Đồng Hành

Thành viên Đồng Hành

Cùng với sự lớn mạnh của Đồng Hành là sự trưởng thành của các thành viên Đồng Hành, về cả số lượng và chất lượng. Từ sáu thành viên trong ngày đầu thành lập, số thành viên Đồng Hành nay đã lên tới hơn 100 thành viên ở nhiều nước trên thế giới (Pháp, Anh, Mỹ, Singapore và Việt Nam). Trải qua 7 năm, các sinh viên tham gia từ những khóa đầu tiên nay cũng đã trưởng thành, nhiều người đã là tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, nhà kinh doanh, nhà quản lý, nhà tư vấn chiến lược… Những thành viên đó, dù nhiều người đã có gia đình và rất bận rộn với công việc, vẫn luôn theo dõi và tham gia trực tiếp vào các công việc của Đồng Hành.

[singlepic id=36 w=620 h=240 float=center]

Sinh viên nhận học bổng

Bên cạnh các thành viên Đồng Hành, các sinh viên nhận học bổng các khóa đầu tiên nay cũng đã ra trường và đi làm. Một số bạn trong số đó, với kết quả học tập xuất sắc, đã học lên cao học (thạc sỹ, tiến sỹ) ở trong và ngoài nước (Mỹ, Nhật, Pháp, Úc, Malaysia, Singapore…) và đang nắm giữ những trọng trách quan trọng tại các công ty (Intel Vietnam, Vinamilk, công viên phần mềm Quang Trung…) cũng như tại các trường đại học và viện nghiên cứu. Phải kể đến những gương mặt như Bạch Thị Thúy Hà, nhận học bổng Đồng Hành năm học 2002-2003 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, nay đang làm luận án Tiến sỹ về Hóa học tại Pháp, như Võ Hoàng Tam, nhận học bổng Đồng Hành năm học 2002 tại trường Đại học Bách Khoa TPHCM, nay đang làm luận án Tiến sỹ ngành Khoa học Máy tính tại Singapore. Và vui hơn hết là những sinh viên đó nay đang quay lại tham gia Đồng Hành, theo đúng mong ước của Đồng Hành từ ngày đầu thành lập «Đồng Hành giúp các bạn sinh viên để mai sau các bạn trưởng thành, các bạn sẽ quay lại giúp các sinh viên khó khăn khác». Hiện nay Thúy Hà đang tham gia vào các hoạt động của Đồng Hành tại Pháp và Hoàng Tam đang là một trong những thành viên đứng lên gây dựng nhóm Đồng Hành tại Singapore. Việc thành lập hai cơ sở của Đồng Hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang được tiến hành với mục đích :

  • tập hợp các sinh viên đã từng nhận học bổng Đồng Hành để giúp đỡ nhau và cùng nhau thực hiện hoạt động chung
  • chuẩn bị nguồn nhân nguồn nhân lực tương lai cho Đồng Hành.

Các em sinh viên nhận học bổng ngày hôm nay sẽ là những nhà quản lý, điều hành tương lai của Đồng Hành. Sự tham gia nhiệt tình của các em sinh viên sẽ đảm bảo một tương lai phát triển bền vững cho Đồng Hành.