Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 31 – Học kì I, năm học 2016-2017

I. Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành: Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như Read More …

Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 30, học kì II năm học 2015-2016

I. Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành: Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như Read More …

Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 29 – Học kì I, năm học 2014-2015

I. Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành: Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như Read More …

Thông báo kết quả học bổng Đồng Hành Đài Loan kì 28

                                        Quỹ học bổng Đồng Hành Đài Loan Email: [email protected] DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT TRAO HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH ĐÀI LOAN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015 Trường Đại học Cần Thơ Danh sách này gồm 9 sinh Read More …