Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 28 cho học sinh khối THPT

   KẾ HOẠCH TRAO HỌC BỔNG « ĐỒNG HÀNH » DÀNH CHO HỌC SINH 12 NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM HỌC  2014 -2015                                                                           ——oOo——- Đối tượng : Học sinh lớp 12 khu vực ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh lớp Read More …