Thống kê kỳ học bổng 39 - Học kỳ I năm học 2020-2021

0
hồ sơ nhận được
0
suất học bổng
0
triệu VND được trao

Bạn là sinh viên đang cần sự trợ giúp ?

Học bổng Đồng Hành hướng tới các bạn sinh viên nghèo vượt khó cần sự trợ giúp về tài chính để giảm gánh nặng cơm áo gạo tiền và có nhiều thời gian hơn cho con đường học tập hướng tới một tương lai tươi sáng. Các em hãy mạnh dạn chia sẻ với Đồng Hành thông qua hồ sơ học bổng. Biết đâu Đồng Hành có thể giúp các em.

Hướng dẫn

Nộp hồ sơ Online

Hỏi đáp (FAQ)

Thống kê