Ban điều hành quỹ học bổng Đồng Hành 2016-2017

Ban điều hành Đồng Hành tại Pháp

Lê Hồng Thái

Chủ tịch quỹ học bổng Đồng Hành nhiệm kì 2016-2017

Nghiên cứu sinh, Đại học Mỏ Paris (Ecole des Mines de Paris) và Ủy ban Năng lượng Nguyên tử (CEA), Pháp

Email: hong-thai.le@donghanh.net

Nguyễn Đình Toàn

Tổng thư kí Đồng Hành Pháp 2016-2017

Sinh viên năm thứ 2 (L3) , Đại học Bách khoa Paris (Ecole Polytechnique), Pháp

Email: dinh-toan.nguyen@donghanh.net

Trần Đức Anh

Thủ quỹ Đồng Hành Pháp nhiệm kì 2016-2017

Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp, Đại học Pantheon-Sorbonne Paris 1, Pháp

Email:  duc-anh.tran@donghanh.net

Lê Hà Quảng

Phó chủ tịch phụ trách hoạt động đối nội (liên lạc đại diện trong nước, quản lí hồ sơ)

Sinh viên năm thứ 2 (L3), Đại học Bách khoa Paris (Ecole Polytechnique), Pháp

Email: ha-quang.le@donghanh.net 

Trần Hoài Phương

Phó chủ tịch phụ trách hoạt động đối ngoại

Sinh viên năm thứ 5 (M2), ESPCI Paris

Email: hoai-phuong.tran@donghanh.net

Trần Hùng Anh

Phụ trách chung hoạt động truyền thông

Sinh viên năm 3 (L2), Đại học Dauphine Paris 9, Pháp

Email: hung-anh.tran@donghanh.net 

Nguyễn Khôi Nguyên

Phụ trách chung tổ chức sự kiện

Cựu sinh viên Đại học Bách khoa Paris (Ecole Polytechnique), Pháp

Email: khoi-nguyen.nguyen@donghanh.net 

Vương Thị Ánh Tuyết

Phụ trách kỹ thuật

Sinh viên năm 4 (M1) – Ecole Centrale de Paris, Pháp

Email: vuong.tuyet@donghanh.net  

Ban điều hành Đồng Hành tại Singapore

Nguyễn Duy Ánh

Chủ tịch Quỹ Đồng Hành Singapore

Nghiên cứu sinh tại Nanyang Technological University (NTU), Singapore

Email: duy-anh.nguyen@donghanh.net

Ban điều hành Đồng Hành tại Taiwan

Võ Trường Giang

Chủ tịch Quỹ Đồng Hành Taiwan

Đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Taiwan

Email: truong-giang.vo@donghanh.net

Ban đại diện Đồng Hành tại Việt Nam

Trương Ngọc Kiểm

Đại diện quỹ học bổng Đồng Hành khu vực miền Bắc

Khoa Sinh học, trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Email: kiemtn@gmail.com 

Nguyễn Lê Duy

Đại diện quỹ học bổng Đồng Hành khu vực miền Trung

Phó Bí thư Đoàn trường đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

Email: nguyenleduy.due@gmail.com 

Nguyễn Hữu Nhã

Đại diện quỹ học bổng Đồng Hành khu vực miền Nam

Giảng viên trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Email: nghuunha@yahoo.com