Ban điều hành quỹ học bổng Đồng Hành 2018-2019

Ban điều hành Đồng Hành tại Pháp

Lê Hồng Thái

Chủ tịch quỹ học bổng Đồng Hành nhiệm kì 2018-2019

Nghiên cứu sinh, Đại học Mỏ Paris (Ecole des Mines de Paris) và Ủy ban Năng lượng Nguyên tử (CEA), Pháp

Email: hong-thai.le@donghanh.net

Trần Bảo Trâm

Tổng thư kí Đồng Hành Pháp 2018-2019

Nghiên cứu sinh, Đại học Paris 12, Pháp

Email: secretary@donghanh.net

Trần Đức Anh

Thủ quỹ Đồng Hành Pháp nhiệm kì 2018-2019

Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp, Đại học Pantheon-Sorbonne Paris 1, Pháp

Email:  duc-anh.tran@donghanh.net

Nguyễn Đức Vinh

Phụ trách hoạt động đối nội (liên lạc đại diện trong nước, quản lí hồ sơ)

Nghiên cứu sinh, Đại học Sư Phạm Paris-Saclay, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử (CEA), Pháp

Email: duc-vinh.nguyen@donghanh.net 

Lương Mạnh Hà

Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động đối ngoại

MA Candidate – European Master in Migration and Intercultural Relations – University of Oldenburg (Germany), University of Stavanger (Norway) and University of Nova Gorica (Slovenia)

Email: ha.luong@donghanh.net

Phụ trách chung hoạt động truyền thông

Email:  

Nguyễn Đức Vinh

Phụ trách chung tổ chức sự kiện

Nghiên cứu sinh, Đại học Sư Phạm Paris-Saclay, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử (CEA), Pháp

Email: duc-vinh.nguyen@donghanh.net 

Vương Thị Ánh Tuyết

Phụ trách kỹ thuật

Sinh viên năm 4 (M1) – Ecole Centrale de Paris, Pháp

Email: vuong.tuyet@donghanh.net  

Ban điều hành Đồng Hành tại Singapore

Nguyễn Tấn Đại

Chủ tịch Quỹ Đồng Hành Singapore nhiệm kì 2018-2019

Nghiên cứu sinh tại Nanyang Technological University (NTU), Singapore

Email: tan-dai.nguyen@donghanh.net

Hoa Như Quỳnh

Thủ quỹ Đồng Hành Singapore

        Nhân viên tư vấn triển khai phần mềm

Email: Hoa.quynh3@gmail.com

Nguyễn Hoàng Thiện / Huỳnh Phương Thảo

Phụ trách chung hoạt động đối nội

Nghiên cứu sinh tại Nanyang Technological University (NTU), Singapore

Email: hoang-thien.nguyen@donghanh.net

        Email: phuongthaohuynh.nma@gmail.com

Kiều Trung Hiếu

Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động đối ngoại

Nghiên cứu sinh tại Nanyang Technological University (NTU), Singapore

Email: Kieu0001@e.ntu.edu.sg

Nguyễn Thảo Nhi

Phụ trách chung hoạt động truyền thông

Sinh viên, Nanyang Technological University (NTU), Singapore

Email: Nguyenthaonhi0601@gmail.com 

Ban điều hành Đồng Hành tại Hàn Quốc

Nguyễn Thanh Tú

Chủ tịch Quỹ Đồng Hành Korea

Đại học Sejong, Korea

Email: thanh-tu.nguyen@donghanh.net

Ban điều hành Đồng Hành tại Taiwan

Võ Trường Giang

Chủ tịch Quỹ Đồng Hành Taiwan

Đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Taiwan

Email: truong-giang.vo@donghanh.net

Ban đại diện Đồng Hành tại Việt Nam

Trương Ngọc Kiểm

Đại diện quỹ học bổng Đồng Hành khu vực miền Bắc

Khoa Sinh học, trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Email: kiemtn@gmail.com 

Nguyễn Lê Duy

Đại diện quỹ học bổng Đồng Hành khu vực miền Trung

Bí thư Đoàn trường đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

Email: nguyenleduy@due.edu.vn 

Nguyễn Hữu Nhã

Đại diện quỹ học bổng Đồng Hành khu vực miền Nam

Giảng viên trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Email: nghuunha@yahoo.com