Mái nhà Đồng Hành hiện tại đã trải rộng trên nhiều quốc gia khác nhau. Cùng điểm mặt các thành viên hiện là thành viên hiện tại của ban điều hành tại các nước nhé. Ngoài ra còn có rất nhiều các tình nguyện viên cùng với Đồng Hành đang bước tiếp trên con đường “Bước cùng thế hệ trẻ Việt Nam”.

Đồng Hành tại Pháp :
Đồng Hành tại Singapore :
Đồng Hành tại Hàn Quốc :
Đồng Hành tại Mỹ :