Kết quả học bổng Đồng Hành, học kỳ II năm học 2010-2011 (kỳ 20)

Cám ơn các bạn đã gửi gắm những tâm sự của mình đến Đồng Hành. Các thành viên Đồng Hành rất cảm thông và mong tất cả các bạn luôn tràn đầy nghị lực, vượt lên hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ của mình. Chúc các bạn ôn tập và hoàn thành tốt các kỳ thi sắp đến để có được những kết quả tốt nhất.

Các bạn có thể tìm thấy trong các đường dẫn dưới đây, thông báo kết quả học bổng Đồng Hành học kỳ II năm học 2010-2011. Các buổi lễ trao học bổng sẽ được diễn ra vào đầu tháng 06/2011. Các bạn được nhận học bổng chú ý theo dõi bản tin của Đoàn trường nơi bạn đã nộp hồ sơ, để biết cụ thể về thời gian cũng như địa điểm tổ chức.

Các trường ở Hà Nội

Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Bách khoa

Đại học Xây dựng

Đại học GTVT

Các trường ở Đà Nẵng:

Đại học Bách khoa

Đại học Ngoại ngữ

Đại học Kinh tế

Đại học Sư phạm

Các trường ở tp HCM

Đại học Khoa học tự nhiên

Đại học Bách khoa

Các trường hợp đặc biệt (không nằm trong danh sách các trường mà Đồng Hành đã có mặt thường niên, ban điều hành sẽ thông báo qua email cho các bạn về thời gian cũng như địa điểm của lễ trao học bổng)

Mọi thắc mắc các bạn có thể gửi email về địa chỉ [email protected] để có được câu trả lời nhanh nhất. Ban điều hành không bảo đảm có thể theo dõi các phản hồi dưới dạng comments dưới các bài viết trên trang web này.

Cám ơn các bạn đã gửi gắm những tâm sự của mình đến Đồng Hành. Các thành viên Đồng Hành rất cảm thông và mong tất cả các bạn luôn tràn đầy nghị lực, vượt lên hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ của mình. Chúc các bạn ôn tập và hoàn thành tốt các kỳ thi sắp đến để có được những kết quả tốt nhất.

Các bạn có thể tìm thấy trong các đường dẫn dưới đây, thông báo kết quả học bổng Đồng Hành học kỳ II năm học 2010-2011. Các buổi lễ trao học bổng sẽ được diễn ra vào đầu tháng 06/2011. Các bạn được nhận học bổng chú ý theo dõi bản tin của Đoàn trường nơi bạn đã nộp hồ sơ, để biết cụ thể về thời gian cũng như địa điểm tổ chức.

Các trường ở Hà Nội

Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Bách khoa

Đại học Xây dựng

Đại học GTVT

Các trường ở Đà Nẵng:

Đại học Bách khoa

Đại học Ngoại ngữ

Đại học Kinh tế

Đại học Sư phạm

Các trường ở tp HCM

Đại học Khoa học tự nhiên

Đại học Bách khoa

Các trường hợp đặc biệt (không nằm trong danh sách các trường mà Đồng Hành đã có mặt thường niên, ban điều hành sẽ thông báo qua email cho các bạn về thời gian cũng như địa điểm của lễ trao học bổng)

Mọi thắc mắc các bạn có thể gửi email về địa chỉ [email protected] để có được câu trả lời nhanh nhất. Ban điều hành không bảo đảm có thể theo dõi các phản hồi dưới dạng comments dưới các bài viết trên trang web này.

Cám ơn các bạn đã gửi gắm những tâm sự của mình đến Đồng Hành. Các thành viên Đồng Hành rất cảm thông và mong tất cả các bạn luôn tràn đầy nghị lực, vượt lên hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ của mình. Chúc các bạn ôn tập và hoàn thành tốt các kỳ thi sắp đến để có được những kết quả tốt nhất.

Các bạn có thể tìm thấy trong các đường dẫn dưới đây, thông báo kết quả học bổng Đồng Hành học kỳ II năm học 2010-2011. Các buổi lễ trao học bổng sẽ được diễn ra vào đầu tháng 06/2011. Các bạn được nhận học bổng chú ý theo dõi bản tin của Đoàn trường nơi bạn đã nộp hồ sơ, để biết cụ thể về thời gian cũng như địa điểm tổ chức.

Các trường ở Hà Nội

Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Bách khoa

Đại học Xây dựng

Đại học GTVT

Các trường ở Đà Nẵng:

Đại học Bách khoa

Đại học Ngoại ngữ

Đại học Kinh tế

Đại học Sư phạm

Các trường ở tp HCM

Đại học Khoa học tự nhiên

Đại học Bách khoa

Các trường hợp đặc biệt (không nằm trong danh sách các trường mà Đồng Hành đã có mặt thường niên, ban điều hành sẽ thông báo qua email cho các bạn về thời gian cũng như địa điểm của lễ trao học bổng)

Mọi thắc mắc các bạn có thể gửi email về địa chỉ [email protected] để có được câu trả lời nhanh nhất. Ban điều hành không bảo đảm có thể theo dõi các phản hồi dưới dạng comments dưới các bài viết trên trang web này.

Comments are closed.