Thông báo kết quả học bổng Đồng Hành Đài Loan kì 28

                                        Quỹ học bổng Đồng Hành Đài Loan Email: [email protected] DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT TRAO HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH ĐÀI LOAN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015 Trường Đại học Cần Thơ Danh sách này gồm 9 sinh Read More …

Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 28 cho học sinh khối THPT

   KẾ HOẠCH TRAO HỌC BỔNG « ĐỒNG HÀNH » DÀNH CHO HỌC SINH 12 NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM HỌC  2014 -2015                                                                           ——oOo——- Đối tượng : Học sinh lớp 12 khu vực ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh lớp Read More …