Dự án Đồng Hành – CDP

logo4 logo-cdp5

Ngày 14 tháng 10, ban đại diện của Đồng Hành và CDP (Cầu Đường Pháp) đã có cuộc gặp gỡ để bàn thảo các chi tiết chính trong dự án hợp tác giữa 2 bên.  Kế hoạch chính trong thời gian tới như sau :

  1. Trao học bổng cho sinh viên Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội dưới
    danh nghĩa Đồng Hành và CDP.
  2. Dự án sẽ tiến hành cấp học bổng thử nghiệm cho kỳ 2 năm học
    2009-2010 trước khi quyết định việc trao học bổng cả năm bắt đầu từ
    năm học 2010-2011.

Xem ở đây để biết về chi tiết dự án.