Kết quả học bổng Đồng Hành kỳ 17

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng :

1. Cao Thanh Đàm

2. Đàm Thế Vinh

3. Đàm Tiến Việt

4. Lê Thế Cường

5. Nguyễn Huy Khanh

6. Nguyễn Quang Hiếu

7. Nguyễn Quang Thịnh

8. Nguyễn Quang Trung

9. Nguyễn Văn Phước

10. Phạm Anh Tuấn

11. Phạm Thị Mến

12. Phạm Văn Hà

13. Tô Thị Kim Tiến

14. Trần Hoài Thương

15. Trần Thị Xuân Thịnh

16. Trương Thị Ba

17. Võ Thanh Hùng

Đại học Bách Khoa Hà Nội:

1. Bùi Đình Dũng

2. Bùi Thanh Sơn

3. Đỗ Văn Hướng

4. Ngô Quốc Hưng

5. Nguyễn Đức Sang

6. Nguyễn Hữu Hiển

7. Nguyễn Thị Xoan

8. Nguyễn Tiến Hưởng

9. Phạm Tiến Đạt

10. Phùng Sĩ Hải

11. Tạ Hữu Cừ

12. Trần Quang Biển

13. Vũ Công Lực

Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội:

1. Diệp Hải Thịnh

2.  Điều Thị Hảo

4.  Đỗ Duy Hiếu

3.  Hà Mỹ Linh

5.  Hoàng Đình Linh

6.  Nguyễn Thị Ánh Tuyết

7 . Nguyễn Thị Mịn

8.  Nguyễn Thị Phương

9.  Nguyễn Văn Thắng

10.  Phạm Quang Nam

11.  Phạm Thị Hải Yến

12 . Phan Thị Minh

13.  Phùng Thị Diệp Tuyền

14.  Võ Thị Hạnh

Đại học Xây Dựng Hà Nội:

1.  Đinh Văn Đoàn

2.  Hoàng Văn Đức

3.  Lê Văn Hoàn

4.  Mai Hoàng Đức

5. Nghiêm Quốc Huy

6.  Ngô Đức Thông

7 . Nguyễn Thị Ngát

8. Nguyễn Văn Toản

9.  Trương Văn Thắng

Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Cáp Quang Mẫn

2.  Hà Huy Ngọc

3.  Hoàng Đình Hiếu

4.  Huỳnh Nam Khoa

5 . Lê Đăng Phương Thảo

6.  Lê Quang Phúc

7 . Lê Văn Lảm

8 . Nguyễn Nhựt Trường

9 . Nguyễn Thanh Hoàng

10.  Nguyễn Văn Quyền

11.  Phạm Thành Luân

12.  Phạm Thanh Tuấn

13.  Phan Khánh Nam

14.  Trần Lê Yến Châu

15.  Trần Ngọc Hoàng

Đại học khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh :

1. Cao Thảo Quyên

2. Lê Minh Phong

3. Lê Minh Sang

4 . Lưu Hoàng Duy Khương

5 . Lưu Thị Yến

6.  Ngô Văn Thiệt

7.  Nguyễn Thị Hồng Vân

8.  Nguyễn Thị Mỹ Phước

9.  Nguyễn Thị Thu Hồng

10.  Nguyễn Thị Tuyết Hưng

11.  Nguyễn Văn Hùng

12.  Nguyễn Viết Tiến

13.  Trần Thị Tú Uyên

14.  Trần Văn Đài

15.  Vũ Thành Linh