Chấm điểm Đồng Hành lần thứ 21

 

Quỹ học bổng Đồng Hành tổ chức kỳ chấm điểm lần thứ 21 vào 14h ngày Chủ Nhật 11/12/2011 tại Trụ sở Đồng Hành 16 đường Petit Musc, 75004 Paris.

Việc chấm điểm của Đồng Hành nhằm mục đích chọn ra các em sinh viên nghèo vượt khó để trao học bổng. Mỗi suất học bổng của Đồng Hành có giá trị 2.5 triệu, với hy vọng giúp đỡ các em một phần trong học tập.

Kết quả của cuộc chấm điểm sẽ được gửi tới các trường trong thời hạn sớm nhất và hy vọng học bổng sẽ sớm tới tay các em sinh viên Việt Nam.