Họp Đồng Hành ngày 17/11/2012

Sáng ngày 17/12/2012, tại Maisons des Sciences Economiques, Université Paris Sorbonne, ban điều hành của Quỹ học bổng Đồng Hành đã có cuộc họp đầu tiên trong năm học 2012-2013. Mục đích cuộc họp là nhằm giới thiệu các thành viên mới vào trong ban điều hành, chuyển giao công việc giữa ban điều hành khóa cũ và khóa mới, và đề ra phương hướng hoạt động trước mắt cũng như cho toàn năm học 2012-2013 của Quỹ.

Tham dự cuộc họp có các thành viên của ban điều hành khóa cũ cùng với các thành viên khóa mới. Mở đầu cuộc họp, chủ tịch Đồng Hành năm học 2011-2012, bạn Nguyễn Đăng Tùng đã khái quát trở lại cơ cấu hoạt động của Đồng Hành trong nhiệm kỳ vừa qua, như các vị trí chủ tịch, thư ký, thủ quỹ, phụ trách đối nội, đối ngoại, phụ trách của từng dự án mà Đồng Hành đang thực hiện.

Tân chủ tịch khóa mới của Đồng Hành, bạn Nguyễn Phương Đăng Toàn đã tiếp thu ý kiến và đề ra cơ cấu hoạt động của ban điều hành khóa mới. Theo đó, các vị trí chủ chốt của Đồng Hành trong năm học này như sau:

– Chủ tịch: bạn Nguyễn Phương Đăng Toàn.
– Thủ quỹ: bạn Vũ Thị Nhung.
– Thư ký: bạn Lại Nguyễn Thanh.
– Phụ trách đối ngoại: bạn Lê Phi Hùng và bạn Nguyễn Phương Đăng Toàn.
– Phụ trách đối nội: bạn Đoàn Nguyên Nhựt (trong thời gian đầu có sự trợ giúp của bạn Đỗ Quốc Khánh).
– Truyền thông: bạn Đỗ Quốc Khánh và bạn Lại Nguyễn Thanh.

Ngoài ra còn có các bạn khác phụ trách các dự án mà Đồng Hành đang tiến hành, như là việc xin giảm thuế, dự án Total, Odon Vallet, phụ trách website v.v.

Ban điều hành khóa mới (với sự trợ giúp của các thành viên cũ) cũng đã lên kế hoạch cho các hoạt động của Đồng Hành trong thời gian sắp đến, bao gồm: chuẩn bị cho buổi chấm điểm học kỳ I, dự án tranh của bác Lang, cập nhập nội dung và hình thức cho website http://donghanh.net/ và trang facebook của Đồng Hành, dịch các bài viết trên website sang tiếng Anh và tiếng Pháp, các hoạt động mang tính thường niên với các nhà hảo tâm và các hội đoàn khác ở Paris.

Kết thúc cuộc họp, ban điều hành khóa mới đã lên quyết tâm hoàn thành tốt công việc được giao phó trong năm học này, góp phần duy trì phong trào tình nguyện và tinh thần hướng về các hoàn cảnh còn khó khăn ở quê nhà trong cộng đồng du học sinh Việt Nam nói chung và du học sinh Việt Nam ở Pháp nói riêng.