Gala Đồng Hành – phỏng vấn

Trong buổi gala Đồng Hành “Sắc màu Việt Nam” 2009, chúng tôi đã có dịp giao lưu gặp gỡ với em Đỗ Quỳnh Trang, đã từng nhận học bổng Đồng Hành và hiện đang học cao học tại Pháp và  giáo sư Dương Nguyên Vũ, một mạnh thường quân đã theo sát hoạt động của Đồng Hành trong 2 năm qua.