Thông báo chương trình học bổng năm học 2009-2010

Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành

Năm học 2009-2010

Các bạn sinh viên thân mến,

Năm học 2009-2010 này, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn sinh viên Việt Nam thông qua chương trình học bổng.

1. Phạm vi: Chương trình học bổng Đồng Hành được thực hiện tại các trường đại học sau:

– Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh,

– Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh,

– Đại học Bách khoa Hà Nội,

– Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội,

– Đại học Xây dựng Hà Nội,

– Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

– Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

2. Điều kiện đối với sinh viên:

– là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các trường trong danh sách trên,

– có hoàn cảnh gia đình khó khăn,

– đạo đức tốt và học lực từ khá trở lên.

3. Giá trị học bổng: Từ năm học 2009-2010, học bổng Đồng Hành được trao theo năm học:

– Học kỳ một: 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng),

– Học kỳ hai: 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng), quyết định gia hạn dựa trên kết quả học tập của sinh viên trong học kỳ một.

– Về chi tiết hồ sơ xin học bổng Đồng Hành, xin vui lòng xem ở đây

Các bạn vui lòng xem thông báo tại trường để biết thêm chi tiết về hồ sơ và thời hạn đăng ký.

Danh sách các bạn được nhận học bổng Đồng Hành năm học 2009-2010 sẽ được thông báo vào ngày 21/12/2009. Lễ trao học bổng dự kiến được tổ chức trong tháng 01/2010.

Paris, ngày 28/09/2009

QUỸ HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH