Giới thiệu ngắn về Quỹ Đồng Hành

“Chấm điểm Đồng Hành” là hoạt động được tổ chức 2 lần trong năm (tương ứng với 2 kỳ học) với mục đích xem xét các hồ sơ học bổng Đồng Hành được gửi từ các đại diện của Đồng Hành tại Việt Nam và qua đó, chọn ra những hồ sơ, những bạn sinh viên xứng đáng nhất sẽ được trao học bổng Đồng Hành vào tháng 5-2011. Đây là dịp để các thành viên gặp gỡ, tham gia vào một hoạt động chung của quỹ và cũng là dịp để các nhà tài trợ và những người quan tâm đến quỹ hiểu hơn về những hoạt động của quỹ Đồng Hành.

Ban điều hành học bổng Đồng Hành thân mời tất cả các thành viên, những nhà tài trợ và những người quan tâm đến Đồng Hành đến tham dự và buổi xét hồ sơ học bổng học kỳ 2 năm học 2010-2011 bắt đầu vào lúc 14h30 ngày chủ nhật 17/04/2011.

Địa điểm: Amphi PAINLEVE, trường ECOLE POLYTECHNIQUE, Rer B, gare Lozère.

Số điện thoại liên hệ: 0687030047 (bạn Đăng Phương)

0680924321 (bạn Vũ Thị Nhung).

Đường link đăng ký tại đây:

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Aq01-oHE5-FvdHNoVVBmRVh0SFNVWFVVcEtKLW5scHc&hl=fr#gid=0