Đồng Hành Ngày ấy – Bây giờ

Thời gian trôi qua, vây là Đồng Hành đã tròn 10 tuổi. 2001-2011 là cả một quãng đường dài. Và để có thể duy trì được hoạt động của Đồng Hành là giúp đỡ, “đồng hành” cũng sinh viên Việt Nam, nhiều thành viên, nhiều Chủ Tịch đã cố gắng không biết bao mệt mỏi để gây quỹ, tham gia các hoạt động quảng bá Đồng Hành đến với các nhà tài trợ, và quan trọng hơn là duy trì và phát triển Đồng Hành.

10 năm, không chỉ các thành viên, các Chủ Tịch của Đồng Hành đã thay đổi, mà các bạn sinh viên đã từng được nhận học bổng cũng đã thay đổi. Với mục đích kỉ niệm 10 năm Đồng Hành, cùng nhìn lại cả chặng đường, và nhất là có thể tạo một cầu nối giữa những bạn sinh viên đã được nhận học bổng, Ban Điều Hành mong các bạn sinh viên đã được nhận học bổng Đồng Hành cung cấp một số thông tin cho Đồng Hành. Thông tin thu thập sẽ giúp Đồng Hành có thể đánh giá, rút kinh nghiệm và phát triển Quỹ cho những năm tiếp theo.

Điền thông tin

Cám ơn các bạn!

Ban điều hành

Tái bút: Nếu bạn có quen ai đã được nhận học bổng Đồng Hành, hãy giúp Ban điều hành bằng cách nhắn người bạn đó cập nhật thông tin theo đường dẫn ở trên. Xin cảm ơn các bạn nhiều!