Kết quả học bổng Đồng Hành – Nghệ Tĩnh kì 24 dành cho trường đại học Vinh

KẾT QUẢ HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH – NGHỆ TĨNH
HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012 – 2013

Dưới đây là kết quả của kỳ xét tuyển học bổng đồng hành kỳ 24 – HKII 2012-2013 dành cho trường đại học Vinh

KẾT QUẢ HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH – NGHỆ TĨNH

Đồng Hành xin chúc mừng tất cả các bạn được nhận học bổng trong kì này. Lễ trao học bổng sẽ được tổ chức vào khoảng ngày 15/4 tại đại học Vinh.

Ban điều hành.