Thông báo kết quả học bổng Đồng Hành năm học 2013-2014 dành cho học sinh THPT

Kính gửi: Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Quỹ học bổng Đồng Hành tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban điều hành quỹ học bổng Đồng Hành xin trân trọng thông báo danh sách học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh được xét trao học bổng Đồng Hành năm học 2013 – 2014.

Danh sách học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế

Danh sách học sinh thành phố Hồ Chí Minh

Kính đề nghị hội khuyến học quý tỉnh, thành phố thông báo và tổ chức trao học bổng cho những học sinh có tên trong danh sách.

Quỹ học bổng Đồng Hành xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Hội Khuyến học trong công tác thông báo và sơ tuyển học kì vừa qua; và xin chúc mừng các bạn học sinh có tên trong danh sách. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả để có được kết quả tốt nhất trong hai kì thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào đại học sắp đến.

Paris ngày 5 tháng 5 năm 2014