Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 28 cho học sinh khối THPT

  

KẾ HOẠCH TRAO HỌC BỔNG « ĐỒNG HÀNH »

DÀNH CHO HỌC SINH 12 NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM HỌC  2014 -2015

                                                                          ——oOo——-

Đối tượng :

Học sinh lớp 12 khu vực ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh.

Học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế (ưu tiên các khu vực còn khó khăn.)

Giá trị học bổng :

1 500 000 đồng/suất (trao một đợt vào tháng 05/2015).

Thời gian :

01/03/2015 : ĐH gởi thông báo học bổng cho Hội Khuyến Học (HKH) TP HCM và HKH Thừa Thiên Huế.

06/03/2015 – 19/04/2015 : các HKH thông báo đến các trường, nhận hồ sơ và gửi hồ sơ cho đại diện Đồng Hành tại Việt Nam:

20 – 25/04/2015: Đại diện Đồng Hành tại Việt Nam scan và gửi hồ sơ cho Đồng Hành tại Pháp.

3 – 10/05/2015 : Đồng Hành tại Pháp chấm điểm và thông báo kết quả.

Đầu tháng 05/2015: tổ chức trao học bổng Đồng Hành (thời gian tổ chức cụ thể tùy thuộc vào điều kiện của từng HKH).

30/05/2015 : các HKH gởi báo cáo về việc trao học bổng cho Ban Điều Hành học bổng Đồng Hành.

  Paris, ngày 24/02/2015

Ban Điều Hành Quỹ Học Bổng Đồng Hành