Thông báo kết quả học bổng Đồng Hành Đài Loan kì 28

                                        Quỹ học bổng Đồng Hành Đài Loan

Email: [email protected]

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT TRAO HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH ĐÀI LOAN

HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015

Trường Đại học Cần Thơ

STTHọ và tênKhoa
1Phạm Thị Yến NhưCông Nghệ
2Tào Thanh TuấnCông Nghệ
3Lê Cẩm LượngCông Nghệ
4Nguyễn Hùng VĩCông Nghệ
5Huỳnh Thị Mỹ ThảoCông Nghệ
6Dương Thoại NguyênCông Nghệ
7Trần Minh ChiếnCông Nghệ
8Nguyễn Thanh TrọngCông Nghệ
9Huỳnh Thị Ngọc HânCông Nghệ

Danh sách này gồm 9 sinh viên.

Một nhà hảo tâm thông qua quỹ học bổng Đồng Hành Đài Loan gửi 1 suất học bổng đến sinh viên:

Họ và tênMSSVKhoa
Lê Đăng Khoa EmB1411984Môi trường & TNTN

Đài Loan, ngày 10 tháng 5 năm 2015

                                                                                      Thay mặt Ban Điều Hành

                                                                                         Nguyễn Anh Dũng