Lời từ một nhà tài trợ

Tôi biết đến Đồng Hành một cách tình cờ. Vợ tôi với tư cách một phụ huynh tích cực của trường Louis le Grand (một trường cấp ba ở Paris) đi cùng tôi tới buổi hòa nhạc hằng năm của quỹ tại đó và tôi đã khám phá ra Đồng Hành nhân dịp đấy.

Điều làm tôi đặc biệt ấn tượng, chính là Đồng Hành là sáng kiến của những bạn trẻ Việt Nam vẫn còn đang học tập tại Pháp, trong khi những ý tưởng kiểu này thường đến từ những người lớn tuổi hơn. Tôi đã ngạc nhiên và bị cuốn hút bởi sự hào hiệp và lý tưởng ẩn chứa trong chương trình này cũng như tính thực tế của nó.

Thiết nghĩ giáo dục là một phần thiết yếu cho sự phát triển của xã hội, cho dù đôi khi điều đó bị quên lãng trong xã hội hiện đại phương tây. Tôi nghĩ rằng cần làm tất cả để cho số lượng lớn nhất mọi người tiếp cận được nền giáo dục chuyên sâu nhất có thể theo khả năng và năng lực của họ, và đặc biệt là để cho những người bị hạn chế bởi khả năng kinh tế của gia đình nhận được những sự trợ giúp có thể giúp họ vượt qua được hoàn cảnh và phát triển hết tiềm năng của mình. Cho dù điều này có vẻ không hợp với thời đại, tôi bảo vệ ý kiến cho rằng cần khuyến khích một chủ nghĩa tinh hoa hình thành dựa trên duy nhất khả năng của từng người, miễn rằng những người này có thể trả lại cho xã hội những gì mà họ đã được nhận. Cha ông tôi, người Việt Nam cũng như người Pháp, đều làm việc theo hướng này và tôi cảm mình cũng vậy có nghĩa vụ phải đóng góp vào điều này bằng những cách của mình. Đó là lý do tại sao tôi giúp đỡ Đồng Hành hết lòng mình, tôi ủng hộ nỗ lực của quỹ và hy vọng rằng nhiều người khác cũng sẽ làm như tôi.

Bác Jean-Luc VO VAN QUY – Nhà tài trợ thường niên của Đồng Hành