Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 35 – Học kì I năm học 2018-2019

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên năm thứ nhất hoặc thứ hai có tư cách đạo đức tốt;
 • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Học lực từ khá trở lên;
 1. Giá trị học bổng:

3.000.000đ – 4.000.000đ / suất/ SV. Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

 1. Hồ sơ xin học bổng

Hồ sơ trực tuyến: Truy cập vào trang web donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 17/10/2018.

Hồ sơ cho hình thức trực tuyến được thực hiện bằng cách truy cập trực tiếp vào trang web donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến”.

 1. Lịch nhận hồ sơ và phỏng vấn
 • Sinh viên thực hiện hồ sơ theo hình thức trực tuyến cần hoàn thành trước 23h59 ngày 17/10/2018.
 • Kết quả được thông báo tại donghanh.net dự kiến vào ngày 3/12/2018.
 • Lễ trao học bổng dự kiến được tổ chức trong tháng 1/2019.
 • Các bạn sinh viên có thể gửi thắc mắc của mình tới [email protected]

Paris, Singapore, Seoul, tháng 9 năm 2018

Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành