Thông báo kết quả học bổng Đồng Hành – Nghệ Tĩnh năm học 2013-2014 cho Đại học Vinh

Các bạn sinh viên Đại học Vinh thân mến.

Dưới đây là kết quả 10 sinh viên trường Đại học Vinh được trao học bổng Đồng Hành – Nghệ Tĩnh năm học 2013-2014 dựa trên kết quả xét chọn của ban điều hành quỹ học bổng vào tháng 4-2014.

Danh sách sinh viên được nhận học bổng

Đồng Hành – Nghệ Tĩnh xin chúc mừng các bạn có tên trong danh sách. Chúc các bạn tiếp tục nỗ lực phấn đấu để vượt qua những khó khăn của cuộc sống và đạt thành tích cao trong học tập. Đồng Hành – Nghệ Tĩnh sẽ liên lạc để thông báo với các bạn về thời gian và địa điểm trao học bổng.

Paris ngày 6 tháng 5 năm 2014