Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 38 – Học kì II năm học 2019-2020

_______________

I. Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành:

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2018-2019, quỹ đã trao được hơn 300 suất học bổng cho các sinh viên các trường đại học trên khắp cả nước. Trong học kì II năm học 2019-2020, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn học sinh sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng của mình.

II. Học bổng Đồng Hành:

1.   Phạm vi: Chương trình học bổng Đồng Hành được thực hiện tại các trường đại học sau:

– Đại học Bách khoa Hà Nội

– Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

– Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

– Đại học Xây Dựng Hà Nội

– Đại học Công Nghệ, ĐHQG Hà Nội

– Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQG Hà Nội

– Đại học Vinh

– Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

– Đại học Bách khoa, ĐHQG TP Hồ Chí Minh

– Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh

– Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP Hồ Chí Minh

– Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

– Đại học Giao thông Vận tải cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh

2.   Điều kiện đối với sinh viên:

– là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các trường trong danh sách trên,

– có hoàn cảnh gia đình khó khăn,

– đạo đức tốt và học lực từ khá trở lên.

3.   Giá trị học bổng: 

Giá trị một suất học bổng Đồng Hành là: 3.000.000 – 4.000.000 đồng / suất.

Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

4. Sinh viên cam kết gửi kết quả học tập của hai kì học tiếp theo cho Đồng Hành sau khi nhận được học bổng.

III. Hồ sơ và thủ tục: 

Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập vào trang web https://donghanh.net từ ngày 01/05/2020 và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 28/05/2020 :

IV. Kết quả học bổng:

Kết quả học bổng sẽ được thông báo tại các trường và tại trang web https://donghanh.net, dự kiến vào cuối tháng 7. Thời gian và hình thức trao học bổng sẽ được thông báo sau.

V. Liên hệ:

Sinh viên truy cập vào trang web https://donghanh.net để được hướng dẫn cụ thể trong quá trình làm hồ sơ.

Các bạn sinh viên sẽ tìm thấy câu trả lời cho hầu hết câu hỏi của mình tại https://donghanh.net/hoidap/. Nếu vẫn không tìm thấy câu trả lời, các bạn có thể gửi thắc mắc của mình tới địa chỉ [email protected], hoặc liên hệ với đại diện của Đồng Hành tại trường [tên trường]: ĐỊA CHỈ CỦA BAN ĐẠI DIỆN

Ngoài ra, sinh viên có thể cập nhật thông tin và trực tiếp đặt câu hỏi tại nhóm “Dong-Hanh Scholarship Association” của quỹ trên facebook.

Paris, Singapore, Seoul, tháng 4 năm 2020

Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành