Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 40 – Học kì II năm học 2020-2021

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2019-200, quỹ đã trao được gần 300 suất học bổng cho các sinh viên thuộc các trường đại học trên khắp cả nước. Trong học kì 2 năm học 2020-2021, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn học sinh sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng kỳ thứ 40 của mình.

  1. Đối tượng dự tuyển
  • Sinh viên năm 1, 2 có tư cách đạo đức tốt;
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
  • Học lực từ khá trở lên;
  1. Giá trị học bổng:

3.000.000đ – 4.000.000đ / suất/ SV. Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

  1. Hồ sơ xin học bổng

Nộp hồ sơ trực tuyến: Truy cập vào trang web https://donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 02/05/2021.

  1. Kết quả học bổng

Kết quả học bổng sẽ được thông báo tại trang web https://donghanh.net dự kiến vào tháng 7 năm 2021. Thời gian và hình thức trao học bổng sẽ được thông báo sau.

  • Sinh viên truy cập vào trang web https://donghanh.net để được hướng dẫn cụ thể hơn trong quá trình làm hồ sơ.
  • Các bạn sinh viên sẽ tìm thấy câu trả lời cho hầu hết câu hỏi tại https://donghanh.net/hoidap/ . Nếu vẫn không tìm thấy câu trả lời, các bạn có thể gửi thắc mắc của mình tới [email protected]
  • Ngoài ra, sinh viên có thể cập nhật thông tin và trực tiếp đặt câu hỏi tại nhóm “Dong-Hanh Scholarship Association” của quỹ trên facebook./.

Paris, Singapore, Seoul tháng 03 năm 2021

Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng Hành